Naast gezondheidscheck nu ook bloedtest

Bloedtest

Bloedwaarden die iets kunnen vertellen over de gezondheid. Een goede testuitslag kan natuurlijk nooit garanderen dat je 100% gezond bent, maar er kunnen wel afwijkingen worden opgespoord. Er wordt getest op 12 bloedwaarden, zoals cholesterol, ALAT, bezinking en schildklierwaarden. Hart- en vaatziekten en allergieën zijn voorbeelden van complicaties die uit betreffende onderzoek gedestilleerd worden.

Om preventief op te kunnen sporen of er sprake is van afwijkingen op de gezondheid gebruikt LifeWell al vanaf de start de bio resonantie gezondheidsmeting. LifeWell biedt nu ook bloedtesten aan, testen die iets vertellen over de gezondheid vanuit gemeten bloedwaarden.

— Heidy van Velde,  LifeWell preventief gezondheidsdeskundige

 

Write a comment