LifeWell en ministerie van VWS

LifeWell zet in op het bedrijfsleven en tekent uitdaging met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een gezondheid bewustwordingstraject voor startende IT-ers

LifeWell heeft programma’s en “sexy” online tooling ontwikkeld waarmee we startende IT-ers optimaal weten te bereiken en daarmee kunnen ondersteunen en begeleiden naar een blijvend resultaat. Indien nodig/gewenst kan er door de deelnemer altijd zeer eenvoudig worden teruggegrepen op meer of minder intensieve ondersteuning. Gedurende het traject krijgen de deelnemers, naast een praktijkgericht voorlichtingsprogramma, gezondheidsmetingen, voedingsadviezen, beweegadviezen, te volbrengen challenges en terugkommomenten. Na het traject houdt de IT-er beschikking over de tooling.

Ja, wij LifeWell, willen ons verbinden aan het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid. Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.

Heidy en Michiel, founders LifeWell

Write a comment